Start

Witam Państwa na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej notariusza Miłosza Petrus.

Na wstępie chciałbym Państwu przybliżyć rolę jaką spełnia notariusz w systemie prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Zadaniem notariuszy jest czuwanie nad bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego.

 

AKTUALNOŚCI: W dniach 30.04.2018r. do 04.05.2018r. Kancelaria Notarialna będzie nieczynna!!!

 

WYŚLIJ E-MAIL